Patnáctého listopadu se čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) a americký prezident Joe Bidenem sešli k jednání, poobědvali a šli se se projít v panství Filoli v americkém San Franciscu. Toto stoleté panství se stalo místem strategicky významného summitu hlav států Číny a USA, který přitáhl pozornost světa a který má daleký dosah.

Panství Filoli

Panství Filoli, jehož historie sahá až do roku 1917, je známé jako jedna z „deseti nejkrásnějších zahrad v Severní Americe.“

Je kombinací anglické venkovské zahrady s kalifornskou původní scenérií. Nachází se tu mnoho čínských prvků: nádherný porcelán, dekorace se vzory měděných mincí, kaligrafických štětců a rýžových papírů, dále keramické sochy Chang'e a Hou Yi, obří čínské oboustranné obrazovky a další dekorace. Různé kulturní prvky jsou prezentovány harmonicky a vzájemně se doplňují.

Porcelán vystavený v panství

Vzhledem k tomu, že čínsko-americké vztahy jsou  velmi složité fázi, bylo potřebné setkání hlav států Číny a USA Toto je důležité setkání pro posílení důvěry, vyřešení pochybností, zvládnutí rozdílů a rozšíření spolupráce mezi Čínou a Spojenými státy. Důležité je také, že  dodává jistotu a posiluje celkově světovou stabilitu.

„Dnešní jednání s prezidentem Bidenem bylo velmi obsáhlé a zabralo spoustu času. Známe se mnoho let, takže otázky, o kterých jsme během setkání diskutovali, byly všechny přímočaré a jasné,“ řekl čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching).

Prezident Xi Jinping znovu navštívil Spojené státy po šesti letech a hlavy obou států se znovu setkaly po roční přestávce. To podtrhuje historické dědictví a hodnotu  čínsko-americké prezidentské diplomacie. Také tímto pokračují výměny názorů mezi prezidentem Xi Jinpingem a prezidentem Bidenem, které probíhají již řadu let. Jde o významnou událost v dnešních mezinárodních vztazích, tato událost se také stane milníkem v historii čínsko-amerických vztahů.

Jak spolu správně vycházet?

Jak se může velká loď čínsko-amerických vztahů vyhnout útesům a mělčinám, proplout silnými větry a vlnami a zabránit vybočení ze správného směru, zastavení nebo srážce? Nejprve je třeba odpovědět na otázku, zda jsou Čína a Spojené státy soupeři nebo partnery. Jde o zásadní a obecný problém.

Na setkání s prezidentem Bidenem prezident Xi Jinping odpověděl: „Doufám, že tyto dvě země mohou být partnery, vzájemně se respektovat a koexistovat v míru.“

Důvod je prostý. Pokud budeme druhou stranu považovat za našeho hlavního konkurenta, nejvýznamnější geopolitickou výzvu a stále rostoucí hrozbu, nevyhnutelně to povede k nesprávným politikám, nesprávným akcím a špatným výsledkům.

Konkurence se na světě nachází v každé době. Účelem soutěžení by mělo být učení se jeden od druhého a společný pokrok. Nemělo by to být o tom, že někdo vyhraje a někdo prohraje, či otázka života a smrti.

Prezident Xi Jinping poukázal na to, že je nemožné, aby se Čína a Spojené státy společně nestýkaly. Je také nereálné snažit se jeden druhého změnit. Ani jedna strana si nemůže dovolit nést následky konfliktu a konfrontace. „Na naší planetě je dostatek prostoru pro obě země, pro Čínu i Spojené státy. Naše jednotlivé úspěchy jsou vzájemnou příležitostí.“

Tváří v tvář konkurenci nejde o to, kdo vyhraje a kdo prohraje. Je důležité vždy dodržovat vzájemný respekt, mírové soužití a oboustranně prospěšnou spolupráci. To tvoří skutečně velký obraz a majestátnost.

Vize ze v San Francisca

Čína a Spojené státy jako největší rozvojové a rozvinuté země na světě spolu musí dobře vycházet. Zásada, jak se k sobě správně chovat, závisí na politické moudrosti.

Během setkání v panství Filoli prezident Xi Jinping poprvé navrhl pět pilířů společného úsilí o vybudování čínsko-amerických vztahů –

Za prvé: společně vytvářet správné vnímání.

Za druhé: společně efektivně zvládat neshody.

Za třetí: společně prosazovat vzájemně prospěšné polupráce.

Za čtvrté: společně převzít zodpovědnost jako dvě hlavní země.

Za páté: společně podporovat výměny mezi lidmi.

Těchto „pět společných bodů“ je novou vizí budoucnosti čínsko-amerických vztahů, poukázalo na směr a nastínilo plán zdravého, stabilního a udržitelného rozvoje čínsko-amerických vztahů.

Prezident Biden uvedl, že udržování stabilních vztahů mezi USA a Čínou, předcházení konfliktům, zvládání rozdílů a spolupráce v oblastech, které slouží zájmům obou stran, pomůže oběma zemím se lépe vypořádat nejen s problémy, kterým každá země čelí samostatně, ale také to pomůže vyřešit problémy, kterým čelí obě země společně.

Během setkání se obě hlavy států dohodly na podpoře dialogu a spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti diplomacie, ekonomiky a obchodu, humanitních věd, vzdělávání, vědy a techniky, zemědělství, vojenství, práva, umělé inteligence a dalších oblastech v duchu vzájemného respektu.

Obě strany dosáhly více než 20 bodů vzájemného pochopení v oblasti politiky a diplomacie, mezilidských a kulturních výměn, globálního vládnutí, vojenské bezpečnosti a dalších oblastech. Tyto důležité konsensy a úspěchy dále ilustrují, že Čína a Spojené státy sdílejí rozsáhlé společné zájmy, a dále potvrzují, že vzájemný prospěch a oboustranný prospěch jsou základními rysy čínsko-amerických vztahů a dialog a spolupráce jsou pro Čínu a USA jedinou správnou volbou.

Kde jsou červené linie?

Toto setkání se také přímo zabývalo mnoha rozdíly a citlivými tématy, včetně tchajwanské otázky.

Během setkání prezident Xi Jinping rozvedl principiální postoj Číny – USA říkají, že nepodporují „nezávislost Tchaj-wanu,“ ale toto prohlášení by se mělo projevit v konkrétních akcích. USA by měly přestat vyzbrojovat čínský Tchaj-wan a místo toho podporovat mírové sjednocení Číny. Čína bude nevyhnutelně nakonec znovu sjednocena.

Prezident Xi Jinping zároveň objasnil čínský postoj k ekonomickým, obchodním, vědeckým a technologickým otázkám a poukázal na to, že zadržování a potlačování Číny ze strany USA v oblasti ekonomiky, obchodu, vědy a techniky není „odstraněním rizik,“ ale vytvářením rizika. Doufá také, že Spojené státy vezmou obavy Číny vážně, přijmou opatření, zruší jednostranné sankce a zajistí spravedlivé a nediskriminační prostředí pro čínské společnosti.

Čína se zavázala budovat stabilní, zdravé a udržitelné čínsko-americké vztahy. Zároveň má Čína legitimní zájmy, které musí být chráněny, principiální postoje, které je třeba hájit, a červené linie, které je třeba dodržovat. Čína nemá v plánu překonat nebo nahradit Spojené státy a Spojené státy by neměly mít v plánu potlačit nebo omezit Čínu.

Dne 15. listopadu místního času vedli čínský prezident Xi Jinping a  americký prezident Joe Biden jednání v panství Filoli v americkém San Franciscu.

„To auto je tak krásné,“ prohlásil po setkání hlav států Číny a USA prezident Biden, když doprovodil prezidenta Xi Jinpinga do auta, aby se rozloučil.

Prezident Xi Jinping vysvětlil, že je to čínské auto s názvem Hongqi (Chung-čchi).

Prezident Biden přistoupil k autu a podíval se zblízka.

Čím více komunikujeme, tím lépe a hlouběji můžeme porozumět.

Jedním z důležitých výsledků tohoto setkání je, že obě strany znovu potvrdily důležitost mezilidských a kulturních výměn mezi Čínou a Spojenými státy a dohodly se na výrazném zvýšení počtu přímých letů mezi oběma zeměmi na začátku příštího roku. Obě strany dosáhly dohody o čínsko-americké spolupráci v oblasti vzdělávání, čímž podpořily expanzi zahraničních studentů a posílily výměny v oblastech kultury, sportu, mládeže a obchodních kruhů.

Setkání v San Franciscu není konec, ale je to nový začátek. Příští rok to bude již 45 let od navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Spojenými státy. Obě strany by  vytvořit novou vizi, dále upevňovat základy čínsko-amerických vztahů, budovat pilíře mírového soužití a podporovat rozvoj bilaterálních vztahů zdravým, stabilním a udržitelným směrem.