Soudruzi, přátelé, dámy a pánové, dobrý den! Přichází rok 2022. Posílám vám novoroční pozdrav z Pekingu!

Má velký význam ohlédnout se za letošním rokem. Došlo k velkým událostem Komunistické strany Číny (KS Číny) a státu s významem milníku. Pro dosažení historického cíle „druhého stého výročí“ jsme zahájili novou cestu k všestrannému budování socialistické moderní země a právě jdeme po cestě k realizaci obrovského vzestupu čínského národa.

Od začátku do konce letošního roku jste po celý rok tvrdě pracovali a dosáhli jste plodných výsledků v zemědělství, v podnicích, v komunitách, ve školách, v nemocnicích, v armádě, ve vědeckých institutech a dalších odvětvích. V uplynulé době jsme viděli a pocítili odolnou a dynamickou Čínu. Tady jsou milí a respektovaní lidé, rychlý a inovační rozvoj.

Dne 1. července jsme oslavili 100. výročí založení Komunistické strany Číny. Když jsem stál na náměstí Tian´anmen (Tchien-an-men), pocítil jsem, že během neobvyklé historické doby vedla KS Číny čínský lid k překonání různých obrovských obtíží, před kterými neustoupila, a nakonec zvítězila a dosáhla velkolepého stoletého úspěchu. Je třeba nezapomínat na původní misi, a tak dospět ke konečnému výsledku. Budeme nadále odvážně bojovat a nikdy se nezastavíme, abychom nezklamali historii, nezklamali epochu a nezklamali lid.

Na 6. plenárním zasedání při 19. zasedání KS Číny byla schválena tři historická usnesení KS Číny. Stoleté úspěchy jsou vzrušující a stoleté zkušenosti jsou inspirativní. Mluvil jsem o „dialogu v jeskyni“ mezi bývalým předsedou Mao Zedongem (Mao Ce-tung) a panem Huang Yanpeiem (Chuang Jen-pchej), že historickou aktivitu získáme na základě odvážné soběstačné revoluce. Velkolepý vzestup čínského národa nelze realizovat snadno, ani ve velmi krátké době. Musíme přemýšlet nad dlouhodobými hrozbami a riziky, zachovávat strategickou trpělivost a mít širokou perspektivu.

Velká země má důležité a prioritní záležitosti. Mnoho záležitostí souvisí s věcmi obyčejných rodin. Provedl jsem na některých místech inspekci a viděl jsem a dozvěděl jsem se o tamní situaci. Dosáhl jsem výsledků a získal inspiraci. Při každé návštěvě obyčejné rodiny se často ptám, jaké obtíže ještě mají, a jejich slova si navždy pamatuji ve svém srdci.

Vždy si dělám starosti o utrpení lidu a o to, jak uspokojit jeho potřeby. Pracoval jsem také ve vesnici a pocítil jsem chudobu. Po úsilí generace za generací teď už chudí lidé netrpí hladem, mají dostatek oděvů, děti chodí do školy a každý člověk má bydlení a zdravotní pojištění. Budování všestranně prosperující společnosti a likvidace chudoby jsou povinnosti KS Číny pro lid a jsou také příspěvkem pro celý svět. Nemůžeme se spokojit se současnými výsledky. Aby měli lidé lepší život, máme před sebou ještě dlouhodobou a tvrdou práci.

Bezpečnost a klid jsou tisíciletá naděje čínského lidu. Navštívil jsem devět provincií, které se nacházejí na horním, středním a dolním toku Žluté řeky. Ať už řeky matky, jako Žlutá řeka a řeka Jang-c´, nebo klidné jezero Qinghai (Čching-chaj) a kolosální řeka Jaluzangbu, ať už stoletý projekt přesunu vody z jihu na severu, nebo „zelená mapa“ v lese Saihanba (Saj-chan-pa), ať už migrace slonů v provincii Yunnan (Jün-nan) nebo rozmnožování antilop tibetských, to vše odráží, že lidé věnují velkou pozornost ochraně životního prostředí a že se příroda lidem odmění.

V letošním roce zaznělo mnoho nezapomenutelných čínských hlasů, proběhlo mnoho čínských okamžiků a událo se mnoho čínských příběhů, jako například slib mládeže „buď klidná KS Číny, jsem tu a usiluji o budování silné země“, laskavá slova „čistá láska je pouze pro Čínu“, vesmírné expedice sondy Zhurong (Ču-žung) na Mars, sondy Xihe (Si-che) ke Slunci a vesmírné stanice Tianhe (Tchien-che), dosažení vynikajících výsledků sportovců, účinnost prevence a kontroly epidemie po celé zemi, vzájemná pomoc a rekonstrukce postižených míst po katastrofách, ochrana státu vojáky a důstojníky Čínské lidové osvobozenecké armády a Policejní pěchoty s pevnou vůli a další. Úsilí mnoha obyčejných hrdinů přineslo vzrušující pokroky čínského národa v nové době.

Vlast se vždy stará o prosperitu a stabilitu Hongkongu a Macaa. Politika „jeden stát, dva systémy“ může trvale pokračovat jenom na základě sjednocení a společného úsilí. Realizace komplexního národního sjednocení je společnou nadějí krajanů obou břehů Tchajwanského průlivu. Těším se na sjednocení v následujícím roce s rukou v ruce všech Číňanů a na vytvoření krásnější budoucnosti čínského národa.

Když jsem vedl telefonické rozhovory a videokonference s vůdci zahraničních zemí a zodpovědnými činiteli mezinárodních organizací, mnohokrát ocenili čínský boj proti pandemii a čínské příspěvky ke globální prevenci a kontrole pandemie. Čína dosud poskytla dvě miliardy dávek vakcín více než 120 zemím a mezinárodním organizacím. Pouze společné čelení obtížné situaci, sjednocení a spolupráce mohou napsat novou kapitolu při budování společenství osudu lidstva.

Za více než měsíc budou zahájeny Zimní olympijské a paralympijské hry v Pekingu. Více lidí se zapojilo do zimních sportů, což je právě význam olympijského hnutí. Upřímně uspořádáme pro svět skvělé olympijské hry. Svět se těší na Čínu a Čína je připravena.

Novoroční zvony bijí. Naši tři astronauti mají „službu“ v rozsáhlém vesmíru, čínští krajané tvrdě pracují v zahraničí, pracovníci v zastupitelských úřadech a studenti v zahraničních zemích zastávají své pozice a mnoho lidí neustále usiluje o realizaci snu. Hodně jste se napracovali, a tak bych vám chtěl upřímně vyjádřit novoroční pozdrav!

Ať společně čelíme budoucnosti! Přeji stabilitu zemi a blahobyt lidu!