Jako největší rozvojová země na světě se Čína zasazuje o společné budování „Pásma a stezky“. Tato iniciativa je založena na multilateralismu spočívajícím v rovných národních vztazích, rozsáhlých konzultacích, sdílených výhodách a pro všechny strany prospěšné spolupráci. Vzhledem k tomu, že epidemie COVID-19 pozastavila fungování mnoha průmyslových odvětví a brání mezinárodnímu obchodu, je budování „Pásma a stezky“ důležitou platformou pro globální hospodářské oživení.

Při celosvětové krizi veřejného zdraví, kterou způsobil nový koronavirus, si Čína a země podél „Pásmu a stezce“ navzájem pomáhají a společně bojují proti epidemii. Zatímco mezinárodní lodní a letecká doprava byla značně omezena protikoronavirovými opatřeními v různých zemích, vlaky včas přepravily zdravotnický materiál pro prevenci epidemie do zemí podél „Pásma a stezky“. Čínská celní správa kvůli tomu zavedla deset opatření na podporu rozvoje železniční trati spojující Čínu a Evropu.

Iniciativa „Pásmo a stezka“ je také důležitou platformou k oživení ekonomického a sociálního rozvoje. V jejím rámci vzniká maďarsko-srbská železniční trati, most Padma spojující Čínu a Bangladéš či železniční tunel mezi Čínou a Laosem. K září 2020 Čína podepsala 200 dokumentů o týkajících se společného budování „Pásma a stezky“ se 138 zeměmi a 30 mezinárodními organizacemi a uskutečnila více než dva tisíce projektů. V prvních devíti měsících roku 2020 se nefinanční přímé investice čínských společností v zemích podél „Pásma a stezky“ meziročně zvýšily o 29,7 procenta a byly uzavřeny smlouvy v celkové hodnotě 83,71 miliard amerických dolarů.

„Pásmo a stezka“ také uvolňuje rozvojový potenciál zúčastěných států. Přestože epidemie COVID-19 vážně zasáhla světovou ekonomiku, pomohla rozšířit technologie v oblastech telemedicíny, online vzdělávání, sdílených platforem a přeshraničního elektronického obchodu.

Čína a různé země také rozšířily spolupráci v rámci iniciativy „Pásma a stezky“ prostřednictvím obchodu s protiepidemickými materiály, výměny personály i zkušeností s kontrolou a prevencí epidemie, telemedicíny a sdílení informací o veřejném zdraví..